„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Konsultacje

 KONSULTACJE

   W każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 zapraszamy na konsultacje, podczas których można spotkać się z  wychowawcą i  nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Służą one:

  • - zaciągnięciu informacji na temat zachowania i postępów w nauce dzieci;
  • - nawiązaniu współpracy z wychowawcą i nauczycielami  w celu optymalizacji oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych;
  • - wyrażaniu własnych opinii o szkole i  zgłaszaniu własnych propozycji i sugestii.

    Informacje o salach, w których przyjmują poszczególni nauczyciele są każdorazowo wywieszane na drzwiach pierwszego i drugiego piętra.

Serdecznie zapraszamy!