„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Rodzina Rodzinie

    Komisja Rodzina Rodzinie powstała w 2013. Działa z ramienia Rady Rodziców jako jedna z komisji utworzonych w jej ramach. Ma charakter czysto charytatywny.
   Impuls do powstania kosmiji Rodzina Rodzinie dały słowa św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Zainspirowały nas one do zrobienia czegoś więcej na rzecz naszej społeczności szkolnej poprzez bezinteresowne niesienie pomocy tym spośrod nas, którzy ze względu na sytuację rodzinną i finansową jej potrzebują.
  Opłacamy ciepłe posiłki uczniom, dofinansowujemy wyjazdy szkolne, zakupujemy odzież oraz przybory szkolne. Wszystko staramy się czynić dyskretnie w poszanowaniu godności osób wspomaganych. 
    Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy dzięki Państwa dobroci i hojności, organizując w czasie  trwania roku szkolnego loterie fantowe oraz akcje kiermaszowe („Pączek”, „Znicz”), a także przeprowadzając zbiórkę  pieniędzy do puszek z logo RR wystawianych na terenie szkoły. 
   Dziękujemy wszystkim darczyńcom,  bez których Rodzina Rodzinie nie miałaby środków na swoją działalność.
   W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć naszą działalność i wesprzeć finansowo dzieci z  Senegalu będące pod opieką s. Ksawery, która opiekuje się rodzinami wygnanymi z wiosek z powodu choroby AIDS.
Możemy zaofiarować tylko pomoc finasową, poniewaz żadne paczki tam nie dotrą. Pieniądze dzieki zgodzie Rady Rodziców będą zbierane do puszek RR z dopiskiem POMOC DLA AFRYKI.
 
 
 
Monika Warkocz
Rodzina Rodzinie