„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Strój szkolny

Tradycją szkół urszulańskich na całym świecie jest noszenie mundurków. Poniżej prezentujemy, jak wygląda mundurek codzienny i odświętny.

Strój codzienny

Strój odświętny