„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Temat wiodący

Temat wiodący w roku szkolnym 2018/2019

„(…) miłość i wzajemna zgoda są znakiem, że się kroczy drogą dobrą i miłą Bogu”  

[Św. Aniela Merici]

    Wezwanie do miłości i zgody co rusz powraca w Pismach Świętej Anieli, będąc odbiciem modlitwy Jezusa o jedność między uczniami, której zapis znajdujemy w Ewangelii św. Jana. Aniela nie zaprasza nas do zachowywania jedynie poprawności politycznej, która jest bardzo powierzchowna, dlatego też nie stwarza gwarancji prawdziwej jedności. Miłość i zgoda, do jakiej wzywa możliwa jest między ludźmi, którzy mają serce uleczone przez doświadczenie Bożej miłości – bezinteresownej, bezwarunkowej, bezgranicznej, potrafią kochać, bo sami są kochani i akceptowani.

   Miłość to nastawienie do innych – szacunek, otwartość, zainteresowanie, gotowość niesienia pomocy, a w razie potrzeby także upomnienie wynikające jedanak zawsze z troski o dobro drugiego człowieka i oparte na sprawiedliwej ocenie sytuacji.

Temat wiodący w roku szkolnym 2017/2018

„Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię, ja mogę robić to, co tobie nie wychodzi. Wspólnie możemy dokonać czegoś wspaniałego” (św. Teresa z Kalkuty) 

  Św. Teresa z Kalkuty zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, która pomaga budować relacje oparte na wzajemnym szacunku oraz akceptacji samych siebie i innych. Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Niejednokrotnie potrzebuje pomocy. Niesie niepowtarzalne dobro, którym może obdarować innych. Nie musimy rywalizować, możemy współpracować! Razem osiągnąć możemy bardzo wiele!

Temat wiodący w roku szkolnym 2016/2017

Rok odkrywania talentów...

„Za każdy dar łaski bądź wdzięczny, a większego staniesz się godny, bo wdzięczność za otrzymane łaski jest modlitwą o nowe. Jeżeli nie dziękujesz, Bóg staje się skąpy.”

 św. Józef Sebastian Pelczar

Temat wiodący w roku szkolnym 2015/2016

"Wspólnota miejscem radości i przebaczenia"
     Miłość (...) polega na uwadze skierowanej ku drugiemu człowiekowi, stającej się stopniowo zaangażowaniem, uświadomieniem sobie więzi i wzajemnej przynależności. Polega ona na umiejętności wysłuchania drugiego, postawienia się na jego miejscu, na okazaniu zrozumienia i zainteresowania. Polega na udzieleniu odpowiedzi na wołanie bliźniego i usiłowaniu zaradzenia jego najgłębszym potrzebom; na współczuciu i wspólnie dzielonym cierpieniu. Miłość wyraża się w płaczu z płaczącymi i w radości z radującymi się. Kochać to również szczęście z obecności bliźniego i smutek z powodu jego braku; to wzajemne trwanie i poszukiwanie schronienia w sobie. Miłość jest siłą jednoczącą. (Jean Vanier)

Temat wiodący w roku szkolnym 2014/2015

‹‹Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie››  (św. Paweł, List do Galatów 5, 13)

                                    

Temat wiodący w roku szkolnym 2013/2014

‹‹Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali›› (bł. Jan Paweł II)

 

Temat wiodący w roku szkolnym 2012/2013

Wzrastajmy w wierze we wspólnocie szkolnej

(...) wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa".

/św. Paweł, List do Rzymian 10, 17/

 

„Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało” (2 Tes 3,1): oby ten Rok wiary coraz bardziej umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości".  (Benedykt XVI, Porta Fidei)

 

 

Homilia Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku Wiary