„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

     W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła została objęta patronatem naukowym przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Umowa  zakłada  prowadzenie zajęć dla wybranych grup uczniów przez pracowników UPJPII, informowanie się o ważniejszych wydarzeniach i uczestniczenie w nich oraz publikowania informacji.  Podejmowane w ramach umowy inicjatywy otwierają przed uczniami szersze horyzonty intelektualne.

     A oto co się odbyło!

                                    W studiu telewizji UPJPII Czy zdrowego rozsądku można się nauczyć? - ćwiczenia z logiki
Ks. Łukasz Piórkowski o antidotum na duchowy SMOG Czy ściąganie jest moralnie dobre?
   
   
Warsztaty dziennikarskie W pracowni tkanin zabytkowych UPJPII