„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Wymiany międzynarodowe

   Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołami urszulańskimi zagranicą:   L’école primaire Blanche de Castille  w Nantes oraz St Ursula’s Convent School w Londynie. W ramach niej organizowane są wymiany uczniów, które służą podzieleniu się doświadczeniami, wzajemna inspiracja, jak praktycznie wcielać w życie fundamentalny dla szkół urszulańskich ideał SERVIAM budować więzy.

Wymiana z Greenwich

Wymiana z Nantes

2-11 czerwca 2018, Kraków 17-24 marca 2018, Nantes