„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wysokie

 

    14 czerwca uczniowie klas ósmych poznali wyniki egzaminów, które pisali w dniach od 15 do 17 kwietnia. Zdecydowane większość z nich ma powód do dumy, ponieważ osiągnęła bardzo wysoki wynik.

 

język polski

%

matematyka

%

język angielski

%

język niemiecki

%

szkoła

88

79

92

55

Polska

63

45

59

42

    W skali staninowej średnich wyników szkół (w %) znaleźliśmy się w najwyższej staninie z wszystkich trzech przedmiotów. To cieszy! Gratulujemy przede wszystkim uczniom, nauczycielom, ale także i rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w  trudach uczenia się. Zobaczenie owoców wysiłku dodaje skrzydeł, zachęcając do dalszej pracy.