„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Procedury bezpieczeństwa w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych

Kliknij na obrazek! 


Jak prawidłowo nałożyć

i zdjąć  rękawice


Jak prawidłowo nałożyć

i zdjąć  maseczkę

    

 

Jak skutecznie myć ręce


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
      DEKLARACJA       RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO