„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie,
a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne”
Św. Aniela Merici

Zasady pracy świetlicy

   Świetlica  zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku przed lekcjami od godz. 7:00 do godzi. 7:25 oraz po skończonych lekcjach do 16:10. 

  Zajęcia świetlicowe prowadzone są w czterech grupach wiekowych: klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie, klasy 4-8. Ponadto w klasach starszych jest możliwość skorzystania ze świetlicy cichej pracy, gdzie można odrobić lekcje i pouczyć się, aby mieć więcej wolnego czasu w domu.

   Zapisy na świetlicę dokonują się na podstawie kart  świetlicowych, które wypełniają i podpisują rodzice dziecka. 

   Ucznowie klas starszych mogą samodzielnie opuszczać szkołę na podstawie oświadczenia składanego przez rodziców na piśmie, określającego dokładnie dni i godziny, w których dziecko wraca samo ze szkoły.