„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 ( tzw. dni dyrektorskie) zostały ustalone:


2 listopada (wtorek)

12 listopada (piątek)

7 stycznia (piątek)

2 maja (poniedziałek)

24 - 26 maja (wtorek-czwartek) – dni egzaminu ósmoklasisty

17 czerwca ( piątek) – po Bożym Ciele