„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

O szkole

 

Szkoła Podstawowa nr 159 prowadzona jest przez Zgromadzenie Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie. Jest to szkoła publiczna, koedukacyjna, adresowana do tych, którzy chcą wychowywać dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

Podstawowymi celem szkoły są:

1) jak najlepsze przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej edukacji oraz udzielenie pomocy w rozeznaniu i rozwoju indywidualnych talentów;

2) wychowanie  w duchu SERVIAM.

Program wychowawczy naszej szkoły - jak i wszystkich szkół urszulańskich w Polsce i na całym świecie - opiera się na wskazaniach św. Anieli Merici, która wskazuje miłość jako podstawę wszelkiego działania. 

Pragniemy, aby nasi uczniowie rozwijali swój potencjał,  mieli twórcze, zaangażowane i odpowiedzialne podejście do życia, byli  świadomi siebie oraz swojego miejsca w rodzinie, w Kościele, w środowisku lokalnym, Ojczyźnie i w świecie.