„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Patron

Św. Urszula patronką naszej szkoły 

 

      Patronką naszej szkoły jest św. Urszula, legendarna męczennica z przełomu III i IV wieku, której wspomnienie obchodzone jest 21 października. Szczegóły jej życia nie są znane. Najprawdopodobniej zginęła w czasie prześladowania chrześcijan.

     Według legendy, rozpowszechnianej od średniowiecza, była córką chrześcijańskiego króla Brytów. Nie za bardzo chciała wyjść za mąż, ponieważ kochała Jezusa wyłączną miłością i przyrzekła Mu wierność. 

    Kiedy o jej rękę oświadczył się następca tronu sąsiedniego królestwa, Św. Urszula stanęła przed wielkim dylematem: złamać słowo dane Jezusowi czy narazić swój kraj na wojnę, do której by doszło, gdyby odmówiła? Idąc za natchnieniem otrzymanym podczas wizji, przyjęła propozycję małżeństwa. Wiedziała, że do jego zawarcia nie dojdzie, bo poniesie śmierć męczeńską. Nastąpiła ona podczas drogi powrotnej z Rzymu, gdzie Urszula udała się na pielgrzymkę.

    Okręt, którym płynęła wraz z towarzyszkami, wicher zagnał aż pod mury Kolonii obleganej przez Hunów. Z ich to właśnie rąk poniosła śmierć, nie chcąc zgodzić się na małżeństwo, do którego usiłował ją zmusić urzeczony jej urodą Attyla. Śmierć poniosły również towarzyszki pięknej królewny. Jak podaje legenda,  Hunowie - przerażeni wizją  męczennic wstępujących do nieba - uciekli spod murów miasta, a wdzięczni za cudowne ocalenie mieszkańcy Kolonii ze czcią pochowali ciała pomordowanych,  otaczając ich grób czcią.

     Z czasem kult przygasł. Odnowił się w XII wieku, kiedy to, rozszerzając mury miejskie Kolonii, odnaleziono szczątki męczenniczek na odkrytym cmentarzysku rzymskim.

        Św. Urszula czczona była jako patronka uczonych i młodzieży studenckiej. Obok  św. Barbary uchodziła za patronkę dobrej śmierci. Św. Urszula była bohaterką ulubionej legendy o świętych Anieli Merici. Chciała ją w swoim życiu naśladować. 

        Czego nas może uczyć św. Urszula? Autentyzmu, męstwa w znoszeniu trudności, odwagi i zawierzenia Bogu.