„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Pracownicy szkoły

EDUKACJA RELIGIJNA

RELIGIA

s. mgr Agnieszka Młynarczykowska
s. mgr Angela Suder
s. mgr Joanna Kołton

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASY PIERWSZE

KLASY DRUGIE

KLASY TRZECIE

mgr Inga Graniczka
mgr Ewa Słowik

mgr Klemensa Luberda
mgr Justyna Kotarska-Paluch

mgr Małgorzata Kurzawa
mgr Ilona Ożóg

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

mgr Maria Pałac
mgr Adriana Cabak
s. mgr Maria Magdalena Masłoń

mgr Ewa Krzemieniecka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Simiłowski Grzegorz

mgr Bartłomiej Sysło

EDUKACJA LINGWISTYCZNA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Bartyzel
mgr Anna Gajewska
mgr Katarzyna Wilczek 

mgr Joanna Kokowska
s. mgr Angela Suder


mgr Laura Mohort-Kopaczyńska


EDUKACJA PRZYRODNICZA

BIOLOGIA

CHEMIA

GEOGRAFIA I PRZYRODA

s. mgr Monika Tomaszewska

mgr Elżbieta Korzeniak

mgr Iwona Beruś

EDUKACJA MATEMATYCZNO-FIZYCZYNO-INFORMATYCZNA

MATEMATYKA

FIZYKA

INFORMATYKA 

mgr Małgorzata Gawron
mgr Katarzyna Szczurek 

mgr Joanna Stawowska

mgr inż. Kinga Windak

 

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Anna Tyszecka

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-TECHNICZNA

MUZYKA

PLASTYKA

mgr Anna Kanarkiewicz 

mgr Aleksandra Wnęk

TAŃCE

TECHNIKA (ZAJĘCIA TECHNICZNE)

mgr Olga Rodakowska 

mgr Bernadeta Żarnowska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Marcin Sarnecki
mgr Bartłomiej Sysło

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

mgr Izabela Gwóźdź
s. mgr Małgorzata Wójcik
mgr Beata Wawrzkiewicz
s. mgr Weronika Świętosławska
s. mgr Margarita Żurawska