„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Rodzina Rodzinie

Szanowni Państwo,
W ramach Rady Rodziców działa w naszej szkole komisja Rodzina Rodzinie.  Powstała w 2013r. a impulsem do jej powstania były słowa św. Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.
Komisja ma charakter czysto charytatywny. Zajmujemy się wsparciem tych spośród naszej społeczności szkolnej, którzy go potrzebują ze względu na trudną sytuację rodzinną i finansową.  Uczniów potrzebujących tego wsparcia wskazuje Siostra Dyrektor wraz z pedagogiem  i psychologiem szkolnym.
Komisja organizuje w ciągu roku szkolnego wydarzenia pozwalające na sfinansowanie ciepłych posiłków dla potrzebujących uczniów, udziela pomocy finansowej przy wycieczkach szkolnych, zakupuje odzież oraz przybory szkolne.
W trakcie trwania roku szkolnego organizujemy akcje kiermaszowe: Znicz z okazji Dnia Wszystkich Świętych, Pączek przy okazji Tłustego Czwartku. Ponadto przygotowujemy loterie fantowe. Zebrane dzięki Państwa hojności i dobroci podczas tych wydarzeń pieniądze pozwalają nam prowadzić naszą działalność.
Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękujemy. Zapraszamy do wspierania Rodziny Rodzinie podczas roku szkolnego.