„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Strój szkolny

        Tradycją szkół urszulańskich na całym świecie jest noszenie mundurków. Dziewczęta powinny mieć związane włosy. Chłopców obowiązują krótko ścięte włosy. Farbowanie włosów jest niezgodne z regulaminem szkoły.

        Poniżej prezentujemy, jak wygląda mundurek codzienny i odświętny.

Strój codzienny

Strój odświętny