„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Temat wiodący

Temat wiodący w roku szkolnym 2021/2022

     ,,Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie...''

Św. Aniela Merici

Temat wiodący w roku szkolnym 2019/2020

„Całe ich zachowanie, słowa i czyny niech będą wyrazem miłości” (św. Aniela, Rada 5,5)

Przykazanie miłości Boga i bliźniego Jezus wskazał jako najważniejsze.  Św. Jan Ewangelista wskazuje, że jeśli chcemy być naprawdę Jego uczniami, powinniśmy pytać  się o umiejętność kochania. Jezus stawia nam wysoką poprzeczkę. Otwierając się jednak na Jego miłość, doświadczymy, że życzliwość do innych ludzi wcale nie jest trudna. Pytaniem jest jednak, czy chcemy podchodzić do niech z takim nastawieniem. Łatwo o egoistyczne traktowanie innych w sposób instrumentalny, o wrogość lub obojętność, co codziennie możemy obserwować. 

Temat wiodący w roku szkolnym 2018/2019

„(…) miłość i wzajemna zgoda są znakiem, że się kroczy drogą dobrą i miłą Bogu”  

[Św. Aniela Merici]

    Wezwanie do miłości i zgody co rusz powraca w Pismach Świętej Anieli, będąc odbiciem modlitwy Jezusa o jedność między uczniami, której zapis znajdujemy w Ewangelii św. Jana. Aniela nie zaprasza nas do zachowywania jedynie poprawności politycznej, która jest bardzo powierzchowna, dlatego też nie stwarza gwarancji prawdziwej jedności. Miłość i zgoda, do jakiej wzywa możliwa jest między ludźmi, którzy mają serce uleczone przez doświadczenie Bożej miłości – bezinteresownej, bezwarunkowej, bezgranicznej, potrafią kochać, bo sami są kochani i akceptowani.

   Miłość to nastawienie do innych – szacunek, otwartość, zainteresowanie, gotowość niesienia pomocy, a w razie potrzeby także upomnienie wynikające jedanak zawsze z troski o dobro drugiego człowieka i oparte na sprawiedliwej ocenie sytuacji.

Temat wiodący w roku szkolnym 2017/2018

„Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię, ja mogę robić to, co tobie nie wychodzi. Wspólnie możemy dokonać czegoś wspaniałego” (św. Teresa z Kalkuty) 

  Św. Teresa z Kalkuty zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, która pomaga budować relacje oparte na wzajemnym szacunku oraz akceptacji samych siebie i innych. Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Niejednokrotnie potrzebuje pomocy. Niesie niepowtarzalne dobro, którym może obdarować innych. Nie musimy rywalizować, możemy współpracować! Razem osiągnąć możemy bardzo wiele!

Temat wiodący w roku szkolnym 2016/2017

Rok odkrywania talentów...

„Za każdy dar łaski bądź wdzięczny, a większego staniesz się godny, bo wdzięczność za otrzymane łaski jest modlitwą o nowe. Jeżeli nie dziękujesz, Bóg staje się skąpy.”

 św. Józef Sebastian Pelczar

Temat wiodący w roku szkolnym 2015/2016

"Wspólnota miejscem radości i przebaczenia"
     Miłość (...) polega na uwadze skierowanej ku drugiemu człowiekowi, stającej się stopniowo zaangażowaniem, uświadomieniem sobie więzi i wzajemnej przynależności. Polega ona na umiejętności wysłuchania drugiego, postawienia się na jego miejscu, na okazaniu zrozumienia i zainteresowania. Polega na udzieleniu odpowiedzi na wołanie bliźniego i usiłowaniu zaradzenia jego najgłębszym potrzebom; na współczuciu i wspólnie dzielonym cierpieniu. Miłość wyraża się w płaczu z płaczącymi i w radości z radującymi się. Kochać to również szczęście z obecności bliźniego i smutek z powodu jego braku; to wzajemne trwanie i poszukiwanie schronienia w sobie. Miłość jest siłą jednoczącą. (Jean Vanier)

Temat wiodący w roku szkolnym 2014/2015

‹‹Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie››  (św. Paweł, List do Galatów 5, 13)

                                    

Temat wiodący w roku szkolnym 2013/2014

‹‹Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali›› (bł. Jan Paweł II)

 

Temat wiodący w roku szkolnym 2012/2013

Wzrastajmy w wierze we wspólnocie szkolnej

(...) wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa".

/św. Paweł, List do Rzymian 10, 17/

 

„Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało” (2 Tes 3,1): oby ten Rok wiary coraz bardziej umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości".  (Benedykt XVI, Porta Fidei)

 

 

Homilia Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku Wiary