„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Wymiany międzynarodowe

   Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołami urszulańskimi zagranicą:   L’école primaire Blanche de Castille  w Nantes oraz St Ursula’s Convent School w Londynie. W ramach niej organizowane są wymiany uczniów, które służą podzieleniu się doświadczeniami, wzajemna inspiracja, jak praktycznie wcielać w życie fundamentalny dla szkół urszulańskich ideał SERVIAM budować więzy.

Wymiana z Greenwich

Wymiana z Nantes

 Zamknęliśmy drugę edycję wymiany ze szkołą Blanche de Castillie. Ufamy, że doświadczenie z wszech miar dobre będzie w nas pracować, zachęcając nie tylko do dalszego podtrzymywania kontaktów, ale także do odkrywania piękna ideału SERVIAM.

2-11 czerwca 2018, Kraków 17-24 marca 2018, Nantes
                     7-14 maja Nantes                     11-19 października Kraków

  

Wymiana w ramach projektu Erasmus +

Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions   B.U.O.N.A.

 

W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła weszła w projekt Erasmus + „ Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions” dotyczący zwalczania cyberprzemocy.

Koordynatorem projektu jest szkoła we Włoszech, a partnerami oprócz naszej szkoły są : Włochy, Portugalia i Turcja.

Czas trwania projektu - od września 2019 r.  do sierpnia 2021 r.

W tym projekcie biorą udział w roku szkolnym 2019/20 uczniowie z klas siódmych,
 w 2020/21- uczniowie z klas siódmych i ósmych.

Plan i tematyka wymian w ramach projektu:

1.     Listopad 2019 – Włochy – Temat: Europejskie szkoły i cyberprzemoc.

2.     Marzec  2020 – Portugalia – Temat: Mój czas cyfrowy – Jak korzystać w sposób prawidłowy z zasobów Internetu?

3.     Październik 2020 – Turcja – Temat: Znając mojego potencjalnego wroga - Identyfikacja form i incydentów cyberprzemocy.

4.     Marzec 2021 – Polska - Podmioty i działania związane z cyberprzemocą. 

Na wymiany może  jechać czterech uczniów stąd będzie przeprowadzona rekrutacja zgodnie
z regulaminem wyboru uczniów na mobilności, który jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Projekt ten wymaga od uczniów uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do wymiany. Podczas spotkań uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe, nabywają wiedzę
o kulturze kraju do którego się udają oraz przygotowują materiały na tematy związane
z projektem.

Tematyka projektu odpowiada na bieżące wyzwania związane z właściwym korzystaniem przez młodzież z zasobów internetowych .

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie.

Koordynatorem projektu ze strony szkoły jest Pani Katarzyna Wilczek.