„Niech nasze słowa, czyny i postępowanie będą pouczeniem i zbudowaniem dla tych, którzy stykają się z nami.”
św. Aniela Merici

Zasady pracy świetlicy

 

 

   Świetlica  zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku przed lekcjami od godz. 7:00 do godzi. 7:25 oraz po skończonych lekcjach do 16:10. 

  Zajęcia świetlicowe prowadzone są w czterech grupach wiekowych: klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie, klasy 4-8. Ponadto w klasach starszych jest możliwość skorzystania ze świetlicy cichej pracy, gdzie można odrobić lekcje i pouczyć się, aby mieć więcej wolnego czasu w domu.

   Zapisów na świetlicę dokonuje się na podstawie kart  świetlicowych, które wypełniają i podpisują rodzice/opiekunowie dziecka. 

   Ucznowie klas starszych mogą samodzielnie opuszczać szkołę na podstawie oświadczenia składanego przez rodziców/opiekunów  drogą elektroniczną przez dziennik Librus.

 

 

REGULAMIN

ANEKSKARTA ŚWIETLICY

 


ODBIÓR PRZEZ STRASZE RODZEŃSTWO


 

UPOWAŻNIENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO ZE ŚWIETLICY